TƯ DUY TOÁN HỌC

14 ảnh · Updated 34 phút trước

🌲🌳 Initial counting and writing - Làm quen với số học là một trong những chủ để quan trọng mang tính nền tảng giúp con phát triển tư duy Toán học.Khi làm quen với một phạm vi mới, con nhớ mặt số, biết cách viết số, hiểu về nhóm số lượng, đếm và so sánh số trong phạm vi được học; từ đó hình thành sự nhạy bén trong việc tư duy các chủ đề liên quan đến số. Ba Mẹ cùng con học Toán nhé!


zalo fb