Chương trình giáo dục

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

1. TOÁN TƯ DUY HOA KỲ
2. TIẾNG VIỆT
3. ĐÀN ORGAN
4. NHẢY HIỆN ĐẠI
5. VẼ
Xem chi tiết

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰ ÁN (The project approach)

Phương pháp Tiếp cận dự án là một hệ thống những kế hoạch nghiên cứu với chủ đề là những sự vật, sự việc xảy ra trong thế giới xung quanh của trẻ. Những dự...
Xem chi tiết

THUYẾT TRÍ THÔNG MINH ĐA DẠNG

Giáo sư Howard Gardner của đại học Harvard là người phát triển lý thuyết về tám loại hình trí thông minh khác nhau mà theo đó, tất cả chúng ta đều có khả năng hiểu...
Xem chi tiết

PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI

Phương pháp Montessori được phát triển bởi Dr. Maria Montessori là phương pháp giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm, đựa trên nghiên cứu khoa học vè trẻ em từ lúc sinh ra cho...
Xem chi tiết

PHƯƠNG PHÁP REGGIO EMILLIA

Reggio Emilia là triết lý giáo dục được phát triển trên sự tin tưởng rằng mỗi đứa trẻ bẩm sinh đều có sự tò mò về thế giới và ẩn chứa những khát khao khám...
Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Trong quá trình phát triển chương trình giảng dạy, chúng tôi đã chọn lọc và khéo léo áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến như: Phương pháp tiếp cận Dự án, Phương pháp...
Xem chi tiết
zalo fb