XEM GIỜ ĐÚNG

🕔🕔 Measurement – Chủ đề đo lường là một trong những nội dung quan trọng cho các bé Tiền tiểu học. Hiểu được điều đó, giáo viên khối Kindy 5 đã đưa các nội dung của chủ đề này vào hoạt động học của con. Bắt đầu từ xem giờ đúng, phát triển đến giờ rưỡi, cách viết số chỉ giờ và xác định giờ sớm/muộn sẽ được giáo viên truyền tải, lồng ghép trong các hoạt động hằng ngày của bé. Mời Ba Mẹ cùng xem lại một giờ học xem giờ của các bé Kindy 5 nhé! 


zalo fb