Huong Do

Táo phát triển tốt về nhiều mặt, vui vẻ khi đến trường. nhiều kỹ năng mới được học hỏi, nhiều hoạt động vui vẻ và bổ ích.. giá như có nhiều bé được học ở môi trường thế này thì phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi gởi trẻ.
ký tên
bà ngoại Táo

Thông tin liên quan

zalo fb